Pomieszczenia

Sypialnia Biuro Salon

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

MEBEL-MARKET

Sklep internetowy Mebel-Market, działający pod adresem mebel-market.pl prowadzony jest przez: Karola Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą PROSOLVE KAROL DĄBROWSKI z siedzibą w Wieruszowie przy UL. Ludwika Waryńskiego 35F wpisaną Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9970071850, nr Regon 100576702

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. 1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Mebel-Market działającego pod adresem mebel-market.pl który prowadzony jest przez Karola Dąbrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą PROSOLVE KAROL DĄBROWSKI z siedzibą w Wieruszowie przy UL. Ludwika Waryńskiego 35F wpisaną Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9970071850, nr Regon 100576702.

 2. Definicje wyrażeń użytych w regulaminie:

 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem mebel-market.pl , zajmujący się dystrybucją wyposażenia wnętrz w tym mebli.

 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

 • Klient - osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca indywidualne konto klienta;

 • Konsument – Klient, który zawiera ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Cywilnego,

 • Konto klienta– usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru, obsługę zamówień jak i świadczenie innych usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

 • Rejestracja konta – czynność polegająca na podaniu przez klienta za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie sklepu https://mebel-market.pl/11,rejestracja.html danych niezbędnych do kontaktu z klientem, przyjęcia oraz realizacji złożonych przez niego zamówień.

 • Aktywacja konta- jednorazowa czynność wykonywana przez Klienta po rejestracji w sklepie umożliwiająca potwierdzenie prawidłowości podanego adresu e-mail oraz swobodne korzystanie z wszystkich funkcji konta klienta

 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Serwisów który jest określony przez Użytkownika podczas rejestracji;

 • Login – adres e-mail podawany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie;

 • Administrator danych osobowych Karola Dąbrowskiego prowadzący działalność gospodarczą jako PROSOLVE KAROL DĄBROWSKI z siedzibą w Wieruszowie przy UL. Ludwika Waryńskiego 35F wpisaną Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 9970071850, nr Regon 100576702 – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz właściwych przepisów wykonawczych

 • Warunki Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu w tym składania i obsługi zamówień tj. posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w aktualną wersję jednej z następujących przeglądarek stron www: Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer.

 

§ 2

Rejestracja i aktywacja Konta Klienta

 1. Klient zainteresowany skorzystaniem z oferty sklepu zobowiązany jest do dokonania rejestracji na stronie sklepu i utworzenia konta klienta. Rejestracja ma charakter dobrowolny.

 2. Aby dokonać rejestracji klient winien wypełnić formularz znajdujący się pod adresem https://mebel-market.pl/11,rejestracja.html i podać w nim następujące dane:

  1. Osoba fizyczna:

   1. Imię i nazwisko

   2. Adres

   3. Adres e-mail

   4. Nr telefonu kontaktowego

  2. Firma

   1. Nazwa firmy

   2. Adres

   3. Adres e-mail

   4. Nr telefonu kontaktowego.

   5. Nr NIP i REGON

 

 1. Po podaniu w/w danych a przed dokonaniem rejestracji klient zobowiązany jest do zaakceptowaniu niniejszego regulaminu sklepu jak i polityki prywatności.. Brak akceptacji sklepu uniemożliwia dokonanie rejestracji na stronie sklepu i utworzenie konta klienta.

 2. Po zaakceptowaniu regulaminu jak i polityki prywatności dane podane w formularzu są przesyłane do sklepu celem utworzenia konta klienta. Po utworzeniu konta klienta przez sklep Klient otrzymuje na wskazany przez siebie w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomość potwierdzającą utworzenie konta klienta a także link umożliwiający aktywację konta klienta.

 3. Klient po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny winien za jego pomocą potwierdzić założenie konta i je uaktywnić. Tylko klienci posiadający konta potwierdzone poprzez aktywację mogą składać zamówienia w sklepie z wykorzystaniem konta klienta.

 

§ 3

Składanie i realizacja zamówień za pośrednictwem konta klienta.

 1. 1.W celu złożenia zamówienia klienta powinien zalogować się na swoje Konto Klienta i wskazać towary i ich ilość, jaką chce zamówić.

 2. Ceny wskazane przy poszczególnych elementach asortymentu są stałe i nie podlegają negocjacjom. Ceny zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych obejmujących określony asortyment bądź skierowanych do klientów spełniających wymogi określonym w regulaminie promocji.

 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie sklepu w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 4. Po wskazaniu zamawianego asortymentu wraz z ilością poszczególnych elementów klient winien wskazać adres dostawy a także wybrać sposób dostawy.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia a także wybranego sposobu dostawy.

 6. Zmiana złożonego i potwierdzonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim jego uzgodnieniu ze sklepem a także pod warunkiem, iż zamówienie nie zostało jeszcze skierowane do realizacji.

 7. Bieżący stan realizacji zamówienia klient może w każdym czasie sprawdzić za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta.

 8. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, przy czym jako pierwszy dzień od którego liczy realizację zamówienia jest dzień roboczy następujący po dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu.

 9. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do jego wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy towaru do klienta.

 10. Dostawa zamówione przez klienta asortymentu następuję poprzez firmę kurierską na wyłączny koszt klienta.

 11. Sklep nie świadczy usług w zakresie wnoszenia czy montażu zamówionych mebli.

 12. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia tylko wówczas, gdy nie dokonał jeszcze za nie płatności ani nie zostało ono skierowane do realizacji.

 

§ 4

Składanie i realizacja zamówień przez klientów nie posiadających konta klienta.

 1. 1.W celu złożenia zamówienia klient nie posiadający Konta Klienta wskazuje wybrane przez siebie produkty umieszczając je koszyku.

 2. Ceny wskazane przy poszczególnych elementach asortymentu są stałe i nie podlegają negocjacjom. Ceny zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie możliwość przeprowadzania akcji promocyjnych obejmujących określony asortyment bądź skierowanych do klientów spełniających wymogi określonym w regulaminie promocji.

 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie sklepu w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 4. Po wskazaniu zamawianego asortymentu wraz z ilością poszczególnych elementów klient przechodzi do koszyka gdzie winien potwierdzić swoje zamówienie oraz zaakceptować regulamin sklepu i politykę prywatności. Brak akceptacji regulaminu sklepu jak i polityki prywatności uniemożliwia złożenie zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia i zaakceptowaniu regulaminu sklepu jak i polityki prywatności klient winien wskazać adres dostawy a także wybrać sposób dostawy.

 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane przez sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail w której sklep potwierdza wpłynięcie zamówienia a także wybranego sposobu dostawy wraz z informacjami co do płatności..

 7. Zmiana złożonego i potwierdzonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim jego uzgodnieniu ze sklepem a także pod warunkiem, iż zamówienie nie zostało jeszcze skierowane do realizacji.

 8. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia, przy czym jako pierwszy dzień od którego liczy realizację zamówienia jest dzień roboczy następujący po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym sklepu wpłaty.

 9. Czas realizacji zamówienia obejmuje okres od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia do jego wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej. Termin realizacji nie obejmuje czasu dostawy towaru do klienta.

 10. Dostawa zamówione przez klienta asortymentu następuję poprzez firmę kurierską na wyłączny koszt klienta.

 11. Sklep nie świadczy usług w zakresie wnoszenia czy montażu zamówionych mebli.

 12. Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia tylko wówczas, gdy nie dokonał jeszcze za nie płatności ani nie zostało ono skierowane do realizacji.

 

 

§ 5

Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający oświadcza, iż oferowane przez niego produkty są wolne od jakichkolwiek wad prawnych jak i fizycznych.

 2. Za wadę fizyczną zgodnie z art. 5561 Kodeksu Cywilnego rozumie się taką sytuację gdy towar dostarczony przez sprzedawcę:

  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

 3. W razie stwierdzenia przez Klienta wystąpienia jakiejkolwiek z w/w wad fizycznych zakupionego towaru winien on niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie sprzedawcę. Jest on jednocześnie uprawniony do :

  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

 4. Klient nie przysługują uprawnione w pkt 3.1 , jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

 5. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.

 6. Wszelkie reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

  1. adres korespondencyjny: Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, 98-400 Wieruszów

  2. adres poczty elektronicznej: 

 1. Reklamowany towar winien zostać przesłany na adres sprzedawcy: Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, 98-400 Wieruszów

 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdy do jej rozpatrzenia konieczne są oględziny Towaru – od dnia otrzymania towaru, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji

 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

 4. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego. Przed dostarczeniem towaru do Sprzedawca winien zawiadomić o stwierdzonej wadzie i ustalić ze sprzedawcą termin dostawy.

 5. Klient jest zobowiązany do odbioru w terminie 30 dni od powiadomienia go o zakończeniu postępowania reklamacyjnego. Jeżeli Towar nie zostanie odebrany w tym terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 10 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowania towaru.

 

§ 6

Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:

  1. adres korespondencyjny: Wieruszów, ul. Waryńskiego 35F, 98-400 Wieruszów

  2. adres poczty elektronicznej: 

 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.

 3. Powyższy termin rozpoczyna bieg od dnia następującego bezpośrednio pod dniu dostawy pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu..

 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 5. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się następującym wzorem.

 6. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.

 7. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

 8. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego

 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.

 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

§ 11

Pozostałe postanowienia

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd polski właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany regulaminu w każdym czasie i jego nowe brzemiennie obowiązuje po upływie 14 dni od opublikowania jego treści na stronie sklepu.

5. Do umów zawartych przed opublikowaniem i wejściem w życie nowej treści regulaminu stosuje się regulamin dotychczasowy.

 

 

§ 12.

Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

 

NAJCHĘTNIEJ KUPOWANE PRODUKTY
PRODUKTY NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE
OBSŁUGA KLIENTA

Mebel-Market.PL

+48 603 901 156

Kontakt

Infolinia czynna:
pon.-pt. 7:30-15:30

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.